Písek

„Práce v písku – více než slova“

Tato metoda umožňuje nahlédnout na sebe sama a najít příčinu potíží člověka přes jeho vnitřní moudrost. Je cestou poznání životní energie jedince, cestou objevení nových řešení, dříve neviděných možností a znovunalezení svobodné vůle a síly uskutečnit kroky k pozitivní změně.

  • Pro dítě je tento druh pomoci respektující, povzbuzující a zábavný. Hra je přirozenou součástí dětského světa.
  • Dospělému pomůže naslouchat potřebám jeho vnitřního dítěte a zážitkovou formou ukáže směr.