Potíže

„Problém není problém, ale problémem je to, jak s ním zacházíme.“
Virginia Satirová

 

Časté potíže dospělých

 • náročné životní situace a krize
 • traumatické události
 • partnerské soužití a rodinná problematika
 • problémy v mezilidských vztazích
 • psychosomatické potíže (bolesti zad, hlavy, nespavost)
 • tiky a Touretteův syndrom
 • stres a únava
 • potíže pracovního charakteru
 • úzkosti a strachy, fobie
 • depresivní stavy, životní nespokojenost
 • oblast seberealizace
 • vztah k sobě, prožívání nejistoty, osamělosti
 • nízká sebedůvěra
 • nadváha a obezita
 • osobnostní potíže
 • jednorázová rozhodnutí
 • a jiné. . .

 

Nejčastější potíže dětí a dospívajících

 • rodinné problémy (rozvodová situace, dysfunkční komunikace, konfliktní vztahy, nemocné, zdravotně postižené dítě)
 • výchovné a vývojové otázky
 • psychosomatické potíže (pomočování, neudržení stolice, bolesti hlavy, břicha, nespavost a potíže s usínáním)
 • děti úzkostné a ustrašené, podpora sebedůvěry dítěte
 • neklid a hyperaktivita, nesoustředěnost, poruchy chování
 • tiky a Touretteův syndrom
 • osobnostní zvláštnosti dítěte
 • traumatická událost, reakce na stres
 • poruchy příjmu potravy
 • školní problematika (vztahy s vrstevníky, začlenění do kolektivu, neúspěch)
 • vyšetření školní zralosti
 • zjištění úrovně intelektových schopností
 • specifické vývojové poruchy učení (dyslexie, dysgrafie … )
 • kariérové poradenství a volba povolání
 • a jiné. . .