Služby

  • Práce individuální, párová, s rodinami podle TSTS (Transformační systemická terapie     podle Satirové)
  • Psychologické poradenství
  • Psychologická diagnostika dětí
  • Práce v písku
  • Krizová intervence
  • Relaxace, imaginace, meditace