BIO

Vzdělání

Psychologie na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci

Osvědčení Psycholog ve zdravotnictví, Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci

Ucelený systematický výcvik v psychoterapeutickém směru Transformační systemické terapie podle Satirové (TSTS) v rozsahu 735 hodin, akreditovaný Českou psychoterapeutickou společností ČLS JEP, Českou psychiatrickou společností ČLS JEP, IPVZ Praha a AKP Praha

Odborné kurzy terapie hrou: Sochy a obrazy v písku úroveň I a II, Madeleine De Little B.Ed., Canada

a další odborné semináře a kurzy

Odborná praxe

Dlouhodobá praxe psycholožky a psychoterapeutky s dětmi a dospělými ve zdravotnictví, poradenství, školství a v rámci soukromé praxe.